Now showing items 1-8 of 8

 • Hydrogely na bázi kladně nabitých poylelektrolytů 

  Jarábková, Sabína
  Tato diplomová práce se zabývá studiem fyzikálních hydrogely na bázi kladně nabitých polyelektrolytů. Předmětem studia je prozkoumání interakcí vybraných kladně nabitých polyelektrolytů s opačně nabitými tenzidy ve vodě a ...
 • Koloidní vlastnosti hyaluronových solů 

  Krouská, Jitka
  Předmětem této práce bylo popsat agregační vlastnosti kyseliny hyaluronové (HA) a jejích hydrofobně modifikovaných derivátů. Za tímto účelem byly připraveny vodné roztoky kyseliny a dvou derivátů, lišící se stupněm substituce ...
 • Solubilizace v sonografických systémech 

  Überall, Martin
  V diplomové práci byly pomocí metody UV-VIS spektrofotometrie studovány solubilizační schopnosti fosfolipidů, z nichž je tvořen komerční přípravek SonoVue® využívájící se v ultrasonografii, a poté samotných mikrobublin ...
 • Solubilizace v systémech kataniontových tenzidů 

  Konečná, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá solubilizací hydrofobních barviv v systémech kladně nabitých kataniontových vezikul. Cílem práce bylo stanovení jejich solubilizační kapacity. Vezikulární systémy byly připraveny z opačně ...
 • Solubilizační schopnosti polysacharidů 

  Lenartová, Radka
  V diplomové práci byly studovány solubilizační schopnosti polysacharidů, které byly představovány alkylovými deriváty kyseliny hyaluronové, pomocí hydrofóbních solutů (Sudan Orange G, Sudan Red G, (±)-alfa-tokoferol, pyren, ...
 • Studium systémů založených na fosfolipidech pro sonografické aplikace. 

  Überall, Martin
  V bakalářské práci byly pomocí metody UV-VIS spektrofotometrie studovány solubilizační schopnosti povrchově aktivních látek a fosfolipidů. Byla zjišťována koncentrace látek solubilizovaných uvnitř zmíněných systémů. Zástupcem ...
 • Transport biomedicínsky aktivních látek skrz porézní membrány 

  Vašíčková, Kateřina
  Náplní této bakalářské práce je studium transportu biomedicínsky aktivních látek skrz porézní membrány. Hlavní cílem je otestovat a optimalizovat metodu penetrace micelárních roztoků vybraného tenzidu se solubilizovaným ...
 • Uvolňování solubilizovaných látek z fázově separovaných hydrogelů 

  Havlíková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá uvolňováním solubilizovaných látek z fázově separovaných hydrogelů. Cílem práce je stanovit jejich solubilizační kapacitu. Hydrogely byly připraveny na základě interakce záporně nabitého ...