Now showing items 1-10 of 10

 • Fluorescence study of freeze-drying as a method for support the interactions between hyaluronan and hydrophobic species 

  Michalicová, Petra; Mravec, Filip; Pekař, Miloslav (PLOS, 2017-10-03)
  A freeze-drying method enabling solubilization of hydrophobic species in aqueous solutions of native hyaluronan is described. The method is based on opening the access to supposed hydrophobic patches on hyaluronan by ...
 • Hydrogely na bázi kladně nabitých poylelektrolytů 

  Jarábková, Sabína
  Tato diplomová práce se zabývá studiem fyzikálních hydrogely na bázi kladně nabitých polyelektrolytů. Předmětem studia je prozkoumání interakcí vybraných kladně nabitých polyelektrolytů s opačně nabitými tenzidy ve vodě a ...
 • Koloidní vlastnosti hyaluronových solů 

  Krouská, Jitka
  Předmětem této práce bylo popsat agregační vlastnosti kyseliny hyaluronové (HA) a jejích hydrofobně modifikovaných derivátů. Za tímto účelem byly připraveny vodné roztoky kyseliny a dvou derivátů, lišící se stupněm substituce ...
 • Modelové aplikační systémy pro léčiva nerozpustná ve vodě 

  Sapárová, Alica
  Pomocou metódy UV-VIS spektrofotometrie bola študovaná solubilizačná schopnosť systému micela–hyaluronan. Ako tenzid bol zvolený Septonex a bol použitý hyaluronan o štyroch molekulových hmotnostiach. Solubilizačné pokusy ...
 • Příprava a vlastnosti agarosového hydrogelu s micelárními doménami 

  Sapárová, Alica
  V tejto diplomovej práci bol skúmaný systém agarózových hydrogélov s micelárnymi doménami. Pre prípravu hydrogélových matríc bol použitý polysacharid agaróza. Ako tenzid bol zvolený katiónový Septonex. Štúdium uvoľňovania ...
 • Solubilizace v sonografických systémech 

  Überall, Martin
  V diplomové práci byly pomocí metody UV-VIS spektrofotometrie studovány solubilizační schopnosti fosfolipidů, z nichž je tvořen komerční přípravek SonoVue® využívájící se v ultrasonografii, a poté samotných mikrobublin ...
 • Solubilizace v systémech kataniontových tenzidů 

  Konečná, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá solubilizací hydrofobních barviv v systémech kladně nabitých kataniontových vezikul. Cílem práce bylo stanovení jejich solubilizační kapacity. Vezikulární systémy byly připraveny z opačně ...
 • Solubilizační schopnosti polysacharidů 

  Lenartová, Radka
  V diplomové práci byly studovány solubilizační schopnosti polysacharidů, které byly představovány alkylovými deriváty kyseliny hyaluronové, pomocí hydrofóbních solutů (Sudan Orange G, Sudan Red G, (±)-alfa-tokoferol, pyren, ...
 • Studium systémů založených na fosfolipidech pro sonografické aplikace. 

  Überall, Martin
  V bakalářské práci byly pomocí metody UV-VIS spektrofotometrie studovány solubilizační schopnosti povrchově aktivních látek a fosfolipidů. Byla zjišťována koncentrace látek solubilizovaných uvnitř zmíněných systémů. Zástupcem ...
 • Uvolňování solubilizovaných látek z fázově separovaných hydrogelů 

  Havlíková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá uvolňováním solubilizovaných látek z fázově separovaných hydrogelů. Cílem práce je stanovit jejich solubilizační kapacitu. Hydrogely byly připraveny na základě interakce záporně nabitého ...