Now showing items 1-13 of 13

 • Koncept rychlonabíjecí stanice pro elektromobily s akumulací 

  Miškovský, Ján
  Predmetom tejto práce je vytvorenie konceptu rýchlonabíjacej stanice s akumuláciou a využitím obnoviteľných zdrojov. V úvodnej časti diplomovej práce je popísaná normou stanovená špecifikácia nabíjania elektromobilu za ...
 • Konkurenční strategie firmy Rexport, s.r.o. 

  Hrabálek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí na trhu deskových her, na kterém se zvolená firma pohybuje přes sedm let. Dále jsou zhodnoceny stávající procesy a podmínky ve kterých se firma nachází v rámci ...
 • Konkurenční strategie firmy Rexport, s.r.o. 

  Hrabálek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí na trhu deskových her, na kterém se zvolená firma pohybuje přes sedm let. Dále jsou zhodnoceny stávající procesy a podmínky ve kterých se firma nachází v rámci ...
 • Marketingový plán zavedení nového výrobku na trh 

  Polák, Peter
  Predmetom mojej práce je efektívne zohžadniť východiská pre proces návrhu marketingového plánu zavedenia nového výrobku na trh, čo je spojené s analýzou segmentov trhu a príležitostí v danom odvetví pre konkrétny produkt.
 • Most přes potok a místní komunikaci 

  Kučerová, Miroslava
  Cílem diplomové práce je návrh přemostění ve směru Frýdek-Místek - Mosty u Jablunkova. Most slouží k překonání místní komunikace a Malého javorového potoka. Ze tří variant řešení je vybrána dodatečně předpjatá dvoutrámová ...
 • Mostní konstrukce přes rozšířené koryto řeky 

  Strouhalová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá novým návrhem dodatečně předpjatého mostu přes řeku Vsetínská Bečva v lokalitě Ústí u Vsetína. Současný most o třech polích nevyhovuje z hlediska inundačního, proto je nahrazen novou čtyřpolovou ...
 • Posouzení informačního systému společnosti a návrh změn 

  Fojtíková, Kristina
  Bakalářská práce se zaměřuje na informační systém konkrétní společnosti. Zabývá se především analýzou současného stavu systému. Od tohoto posouzení se odvíjí vypracování možných návrhů změn v systému a jejich zhodnocení.
 • Properties Of Graphene Oxide Solutions 

  Mach, Radoslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with project based on researching of graphene oxide (GO) layers. Main subject is summarizing the basic factors having influence on graphene oxide solvents and its resultant applications on a substrate. ...
 • Simulace dějů v elektrických přístrojích 

  Daševič, Ladislav
  Cílem práce je vysvětlit problematiku sil působících v jistícím zařízení vlivem magnetických polí vznikajících při průchodu zkratových proudů. Tato práce je blíže zaměřena na působení sil u konkrétního uspořádání proudové ...
 • Správa ICT prostředí pomocí autonomních řešení 

  Boštík, Filip
  Tato diplomová práce ukazuje příklad reaktivní automatizace v ICT prostředích. Je v ní popsáno řešení konkrétního problému operačního systému AIX, které je implementované v automatizačním nástroji IPC. Analýza současné ...
 • Strategie rozvoje podniku 

  Hruška, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje podniku. V tomto případě je zkoumanou společností jedna z největších světových autopůjčoven, respektive její česká odnož. Tato práce zkoumá společnost za použití analytických ...
 • Systém pro měření průtoku, teploty a tlaku se zobrazením v LabVIEW 

  Macíček, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá řešením systému pro měření neelektrických veličin - teploty, tlaku a průtoku. Měřen je tlak v levé komoře izolovaného králičího srdce. Dále je měřen průtok a teplota perfuzního roztoku pro ...
 • Vyhledávací studie obchvatu městyse Okříšky 

  Vidlák, Pavel
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout variantu obchvatu městyse Okříšky, který leží v kraji Vysočina nedaleko města Třebíč. Návrh trasy je předpokládaný v délce cca 3 km. Cílem práce je vypracovat směrové a výškové ...