Now showing items 1-1 of 1

  • Kalkulace zakázky u stavební firmy 

    Buljak, Michal
    Bakalářská práce nastavuje vnitropodnikový kalkulační systém do řízení nákladů a podrobně analyzuje rozpočtové náklady, potřebné k vypracování dané zakázky týkající se rekonstrukce tříposchoďového obytného bloku v roce ...