Now showing items 1-12 of 12

 • Dopravní obsluha Ústředního autobusového nádraží v Brně 

  Bartoň, Daniel
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou dopravnej obsluhy Ústredného autobusového nádražia Zvonařka v Brne a jeho napojením na prestupný uzol pred Hlavným nádražím v Brne. V prvej kapitole sa práca venuje sčítaniam ...
 • Intenzivní dům v Brně 

  Hurych, Martin
  Studie se zabývá návrhem na řešení území o rozloze 27 ha v městské části Brno – Střed. V prostorách bývalých vojenských skladů, na parcele mezi ulicemi Veveří, Pekárenská, Kounicova a Sokolská. V současnosti je zde využívaný ...
 • Konkurenční strategie firmy Rexport, s.r.o. 

  Hrabálek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí na trhu deskových her, na kterém se zvolená firma pohybuje přes sedm let. Dále jsou zhodnoceny stávající procesy a podmínky ve kterých se firma nachází v rámci ...
 • Konkurenční strategie firmy Rexport, s.r.o. 

  Hrabálek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí na trhu deskových her, na kterém se zvolená firma pohybuje přes sedm let. Dále jsou zhodnoceny stávající procesy a podmínky ve kterých se firma nachází v rámci ...
 • Posouzení počítačové sítě a návrh změn 

  Žaloudek, Jan
  Tato práce se zabývá posouzením počítačové sítě společnosti. Popisuje její současný stav, snaží se najít problémy a navrhnout řešení, jakým by měly být odstraněny.
 • Procesní řízení zakázky 

  Vítámvás, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na průběh zakázky ve společnosti Maletínský Pískovec s.r.o., která se zabývá těžbou kamene a s tím souvisejících dalších služeb. Prostřednictvím analýzy je definován současný stav řízení průběhu ...
 • Současný stav a budoucnost nekonvenční technologie vodního paprsku v podmínkách průmyslu České republiky 

  Steiner, Martin
  Popis základního principu nekonvenční metody vodního paprsku. Popis a charakteristika obrábění vodním paprskem. Rozbor technologických možností a provozní náročnosti. Současný stav a budoucnost v podmínkách průmyslu České ...
 • Studie procesního řízení zakázky 

  Šnoblová, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením průběhu zakázky v podniku VMT Ecopack s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou, která se věnuje teoretickým poznatkům a představení společnosti VMT Ecopack. s.r.o. a na část ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Elšík, Tomáš
  V mé bakalářské práci se budu zabývat průběhem zakázky vybraným podnikem. Spolupracoval jsem se společností Touax s.r.o., která mi poskytla veškeré potřebné informace a podklady, díky kterým jsem byl schopen analyzovat a ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Boštík, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na průběh zakázky v malém podniku Podlahy Lakomý, která se zabývá pracemi v oblasti podlahářství. Tato práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se věnuje teoretickým poznatkům, druhá ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Rozsypal, Jakub
  Má bakalářská práce se zabývá zlepšením průběhu zakázky v podniku ELEKTROINSTAL NR s.r.o. tento podnik mi poskytl všechny potřebné informace k tomu, abych mohl analyzovat a popsat současný průběh zakázky. Následně podle ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Vávra, Josef
  V této bakalářské práci se budu zabývat problematikou průběhu zakázky vybraným podnikem. Práci jsem zpracovával ve společnosti Pekárny Blansko a.s., která mi poskytla veškeré informace a podklady, díky kterým jsem byl ...