Now showing items 1-5 of 5

 • Dokumentace historických stavebních objektů 

  Polívková, Hana
  Cílem této bakalářské práce je zaměření zámecké sýpky ve Cvrčovicích. V práci je popsán postup zpracování. Úvodní část se zabývá lokalizací objektu a měřickými pracemi, dále je vylíčeno zpracování získaných dat a tvorba ...
 • Kontrola a kalibrace obráběcích a souřadnicových měřících strojů 

  Žák, František
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší kontroly a kalibrace obráběcích a souřadnicových měřících strojů používaných v mnoha různých odvětvích průmyslu. Hlavními body této práce je představení různých měřicích postupů dle ...
 • Lokalizační systém kombinující výhody GPS a GSM 

  Klozar, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je rozbor možností lokalizace v sítích GPS a GSM. Výběr vhodného modulu pro návrh lokalizačního zařízení, využívající oba zmíněné systémy. Návrh a konstrukce zařízení, které je schopno v sítích ...
 • Rešerše souřadnicových měřících strojů CMM a měřících ramen CMMs. 

  Dolák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší souřadnicových měřících strojů používaných v mnoha různých odvětvích průmyslu, vědy, ale také lékařství. Hlavní strukturu práce tvoří seznámení s těmito stroji, jejich historie a ...
 • Vizualizace výškového profilu a informací o projeté trase 

  Kolčárek, Michal
  Cílem této práce bylo vytvořit komplexní program pro správu geografických dat získaných pomocí GPS přijímače s grafickým uživatelským rozhraním. Výsledná aplikace umožňuje zobrazení údajů o trasách, jejich zobrazení v mapě ...