Now showing items 1-8 of 8

 • Nalezení pozice stanic v Internetu pomocí umělých souřadnicových systémů 

  Švéda, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou určování zpoždění mezi dvěma síťovými uzly, např. dvěma stanicemi, dvěma servery či stanicí a serverem. Hlavním důvodem zavedení metod efektivního určování zpoždění je především eliminace ...
 • Polohový a kursový referenční systém 

  Chotaš, Kryštof
  Diplomová práce pojednává o problematice inerciálních navigačních systémů. Jsou zde popsány základní problémy vztažných soustav, souřadnicových soustav a maticových výpočtů pro AHRS. Dále jsou zde popsány některé základní ...
 • Prostorové rozšíření objektové databáze 

  Polách, Ondřej
  Na databázové systémy jsou kladeny stále vyšší požadavky, protože uživatelé potřebují pracovat se stále složitějšími daty.Díky historickému vývoji databázových systémů, se v dnešní době používají hlavně postrelační databázové ...
 • Stanovení a vykreslení hranic poštovních regionů 

  Gregoč, Ján
  Práce se zabývá určením a vykreslením hranic poštovních regionů v mapě.  Veškerá potřebná data jsou získaná z veřejne dostupných zdrojů a zpracovaná pro daný účel.   Do mapového podkladu jsou zakresleny polohy jednotlivých ...
 • Vývoj systému řízení astronomického dalekohledu s možností sledování družic 

  Juráň, Jakub
  Práce se zabývá návrhem elektroniky řídicí jednotky pro pohon montáže astronomického dalekohledu s možností sledování umělých družic. Obsahuje teoretický rozbor problematiky určování pozice objektů pozorovatelných na obloze, ...
 • Webová aplikace pro publikování GPS a meteorologických dat 

  Šoulák, Martin
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro zobrazení a animaci prošlé trasy na turistických mapách současně s odpovídajícími snímky se srážkovou oblačností z meteorologického radaru. Práce obsahuje základní ...
 • Zpracování lokalizačních dat a jejich přesnosti 

  Návara, Marek
  Práce se zaměřuje na korekci lokalizačních dat vzhledem k umístění snímačů na robotu. Dále řeší přepočet mezi souřadnicovými systémy WGS-84, ETRS-89 a lokálními souřadnicemi. Pro lokalizační data jsou navrženy vhodné chybové ...
 • Zpracování lokalizačních dat a jejich přesnosti 

  Návara, Marek
  Práce se zaměřuje na korekci lokalizačních dat vzhledem k umístění snímačů na robotu. Dále řeší přepočet mezi souřadnicovými systémy WGS-84, ETRS-89 a lokálními souřadnicemi. Pro lokalizační data jsou navrženy vhodné chybové ...