Now showing items 1-7 of 7

 • Doplňování parcel ZE do ISKN 

  Bláhová, Marie
  Tato bakalářská práce je věnována způsobům doplňování parcel zjednodušené evidence do informačního systému katastru nemovitostí. Nejprve jsou uvedeny informace o vývoji a vzniku katastru nemovitostí. Další část se zabývá ...
 • Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Březinka 

  Vodvárková, Lenka
  V bakalářské práci řeším postup vyhotovení katastrální mapy digitalizované přepracováním katastrální mapy vedené v souřadnicovém systému stabilního katastru do souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální ...
 • Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Lomnice u Tišnova 

  Svobodová, Veronika
  V této diplomové práci je popsán postup při obnově katastrálního operátu přepracováním. Přepracovávané katastrální území je Lomnice u Tišnova, přesněji její intravilán, ve kterém je doposud platná mapa v měřítku 1 : 2880. ...
 • Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Lomnice u Tišnova 

  Tolášová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním analogové mapy v měřítku 1:2 880 v katastrálním území Lomnice u Tišnova. Jelikož extravilán byl již přepracován na základě komplexních pozemkových úprav, ...
 • Přepracování historických a novodobých výsledků zeměměřických činností 

  Indrová, Andrea
  Tématem bakalářské práce je přepracování historických a novodobých výsledků zeměměřických činností. Celou práci jsem se snažila propojit se svými vlastními zkušenostmi a hlavně praktickými ukázkami své práce. Práce je ...
 • Přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany 

  Buršíková, Monika
  Tato práce pojednává o přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany. Zájmovým územím je pouze intravilán obce Zakřany. Extravilán byl přepracován na základě komplexních pozemkových úprav a jejich výsledkem ...
 • Zaměření části obce Kotvrdovice pro obnovu katastrálního operátu 

  Čečotková, Kristýna
  Předmětem práce je zaměření části intravilánu obce Kotvrdovice, kde podle předpokladu a získaných informací došlo v minulosti k posunům zástavby vůči platné analogové katastrální mapě. Cílem práce je vypracování elaborátu, ...