Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh plánu zálohování a obnovy IS/IT 

    Hladíková, Lucie
    Cílem práce bylo navrhnout bezpečnější postup zálohování a obnovy dat oproti stávajícímu. K tomuto účelu bylo vybráno několik technologií, která toto kritérium splňují.
  • Osobní multimediální knihovna 

    Koukal, Jan
    Předmětem této bakalářské práce bylo seznámit se se specifikacemi multimediálních souborů a jejich atributů a také prostudovat možnosti, kterých lze využít pro jejich správu. Dále bylo nutné zaměřit se na již hotová řešení ...