Now showing items 1-7 of 7

 • Aktuální otázky znalecké činnosti 

  Škoch, Petr
  Diplomová práce se zabývá obecnými problémy současného českého znaleckého prostředí z pohledu řadových znalců. Práce je zaměřena na kritický rozbor znalecké činnosti se zřetelem zejména na otázky odměň, termínů vyplacení ...
 • Analýza vymáhání pohledávek u podnikatele Michala Šidla 

  Čermáková, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vymáhání obchodních pohledávek po splatnosti. Teoretická část se zabývá vznikem, zánikem, zajištěním, promlčením, způsobem vymáhání pohledávek – ať už mimosoudně nebo soudním ...
 • Česká znalecká činnost nevzkvétá 

  Ševčík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The article discusses the current state of expert activities in the Czech Republic. The author tries through article to highlight some systemic deficiencies and, in most cases, trying to find possible ways of solution.
 • Návrh na zvýšení efektivity vymáhání pohledávek podnikatele MOHLIS-Brno, družstvo 

  Pešlová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vymáhání pohledávek po splatnosti a jejich zajištění. Poskytuje přehled o procesu vymáhání pohledávek v nalézacím řízení dle občanského soudního řádu a rozhodčího řízení a v ...
 • Obnova bývalého Okresního soudu ve Zlíně 

  Gebhardt, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je Budova bývalého soudu ve Zlíně. Druhý nejstarší objekt ve městě se nachází v centru na nároží parku, na křižovatce ulic Bartošova a Soudní. Ocitá se nejen v centru samotného města, ale především ...
 • Vymáhání pohledávek 

  Hešová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním pohledávek. Práce si klade za cíl poskytnout rozbor právní úpravy vymáhání pohledávek soudem a exekutorem. Čtenářům nabídne přehled o postupech při výkonu rozhodnutí a exekuci. Současně ...
 • Zhodnocení hospodaření Okresního soudu v Šumperku 

  Šviková, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření Okresního soudu v Šumperku v letech 2011 až 2015. První část práce je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část obsahuje podrobný rozbor výdajové a příjmové struktury ...