Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení výkonnosti stavebního podniku 

    Juránková, Helena
    Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti stavebního podniku. Teoretická část popisuje údaje vstupující do výpočtu, dále jednotlivé ukazatele a metody finanční analýzy. Praktická část představuje případovou studii, ...
  • Stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku na základě finanční analýzy 

    Stěnička, Petr
    Diplomová práce na téma “Stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku na základě finanční analýzy“ se zabývá zhotovením finanční analýzy zvoleného stavebního podniku. Na základě účetních výkazů daného stavebního podniku, ...