Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti financování stavební zakázky 

    Kulík, Matěj
    Cílem bakalářské práce je navrhnout možnosti financování developerského projektu a porovnat jejich optimálnost z pohledu developera. V teoretické části práce jsou popsány všeobecné informace ohledně rozdělení stavebních ...
  • Možnosti financování výstavby rodinného domu 

    König, Michal
    Ve své bakalářské práci chci prezentovat jednotlivé možnosti financování stavební zakázky. V praktické části budu řešit způsoby financování konkrétního projektu - jednopodlažní rodinný dům - a jejich následným zhodnocením.