Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace zvukových polí 

    Kovář, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vizualizace akustických polí pomocí akustické holografie v blízkém poli. Často je tato metoda označována zkratkou NAH (z anglického Near-field Acoustical Holography). V rámci ...