Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace akustického pole soustavy zdrojů zvukového signálu 

    Kohoutek, Jan
    Práce má za úkol popsat zákonitosti interakce zvukových vln v prostoru. Pro pochopení celého tématu jsou úvodem definovány všechny důležité fyzikální zákonitosti týkající se zvukového vlnění. Dále se zabývá frekvenčními a ...
  • Ultrazvukový anemometr 

    Křepelka, Pavel
    V první části dokumentu jsou popsány principy měření větru. Anemometry lze podle využívaného fyzikálního principu rozdělit na mechanické (vrtulkové a miskové), ultrazvukové a tepelné. Práce je zaměřena na ultrazvukové ...