Now showing items 1-6 of 6

 • Akustická detekce pozice řečníka pomocí mikrofonního pole 

  Chu, Yen Nhi
  Cílem této práce je vytvořit systém umožňující detekci pozice řečníka v uzavřené místnosti opatřené mikrofonním polem. Přičemž se zabývá dvěma algoritmy pro lokalizaci zdroje zvuku, jmenovitě metodou tvarování přijímací ...
 • Lokalizace pohyblivých akustických zdrojů 

  Bezdíček, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na lokalizaci statických (zadání semestrálního projektu) a pohyblivých akustických zdrojů (zadání diplomové práce) pomocí mikrofonních polí. Nejdříve se zabývá obecnou problematikou lokalizace. ...
 • Možnosti měření hluku na obráběcích strojích a určení jejich zdroje 

  Malušek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro určování zdroje zvuku. Dále jsou zde rozebrány typy mikrofonů, které lze k tomuto účelu využívat. Nejprve jsou podrobně popsány mikrofony a jejich vlastnosti, následně principy ...
 • Návrh systému pro lokalizaci zdroje zvuku 

  Havelka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi lokalizace zdroje zvuku. Na začátku jsou obecně zmíněna možná hardwarová i softwarová řešení, z nichž jsou vybrané dvě použitelné metody a vhodné komponenty testovacího zařízení. ...
 • A Novel Combined System of Direction Estimation and Sound Zooming of Multiple Speakers 

  Khaddour, H.; Schimmel, J.; Rund, F. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  This article presents a new system for estimation the direction of multiple speakers and zooming the sound of one of them at a time. The proposed system is a combination of two levels; namely, sound source direction ...
 • Tvarování přijímací charakteristiky mikrofonového pole 

  Grénar, Milan
  Cílem bakalářské práce je shromáždění teoretických i praktických informací o~metodách pro odhad směru příchodu signálu, přičemž důraz je kladen na tvarování přijímací charakteristiky. Jsou zavedeny obecné konvence používané ...