Now showing items 1-7 of 7

 • Algoritmy pro syntézu hudebních zvuků 

  Novák, Samuel Matyáš
  Práce se zabývá problematikou syntézy hudebních zvuků, konktrétně sestavováním algoritmů oscilátorů. K problému je přistupováno z pohledu skládání funkcí a fázového zkreslení. Při návrhu potřebných funkcí bylo užito ...
 • Audio syntetizér v obvodu FPGA 

  Tomko, Jakub
  Táto práca sa zaoberá metódami zvukovej syntézy. Opísané sú výhody a nevýhody použitia jednotlivých metód v hudobných syntetizátoroch. Na základe analýzy zvuku klavíra bola vybraná najvhodnejšia metóda pre návrh syntetizátora. ...
 • Digitální elektronický hudební syntezátor s analogovým řízením pro platformu Eurorack 

  Klecl, Martin
  Tato práce seznamuje s tématem digitálního zpracování zvuku u modulárních syntezátorů a s návrhem digitálního oscilátoru pro platformu Eurorack. Úvod teoretické části se věnuje popisu základních pojmů a prvků používaných ...
 • Experimentální hardwarový hudební nástroj na principu FM syntézy řízený bezkontaktním ovladačem 

  Vejvoda, Zdeněk
  V bakalářské práci byl navrhnut a zkonstruován experimentální analogový syntetizér. Teoretická část se věnuje základnímu rozdělení elektroakustických nástrojů a blíže popisuje některé zástupce, kteří byli důležití pro ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Geršl, Jan
  Práce se zabývá fenoménem grafického intra s omezenou velikostí. Vysvětluje motivaci k jeho tvorbě, stručně se zmiňuje o historii, popisuje obecně principy a techniky běžně používané při vývoji krátkých dem a také detailně ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Ptáček, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou tvorby grafického intra s omezenou velikostí. Rozebírá návrh a tvorbu jednotlivých částí intra. Popisuje princip procedurálního generování objektů a textur, jednoduchou fyzikální simulaci ...
 • Implementace zvukového syntezátoru v technologii VST 

  Paukeje, Ján
  Práca sa zaoberá syntézou zvukových signálov a implementáciou algoritmu pomocou technológie určenej na spracovanie v reálnom čase. Rozoberá jednotlivé metódy syntéz, komunikačný protokol MIDI a princíp spracovania signálov ...