Now showing items 1-2 of 2

  • Generátor informačního systému 

    Dajč, Jiří
    Role generátorů zdrojového kódu se stává stále významnější. Ať jde o generování tříd na základě objektového modelu v jazyce UML nebo o vizuální tvorbu uživatelských rozhraní. Tato práce se zabývá generováním zdrojového ...
  • Vývojové prostředí pro generování client/server databázových aplikací 

    Lempera, Milan
    Diplomová práce se zabývá návrhem vývojového prostředí pro generování client/server databázových aplikací. Definuje architekturu a vlastnosti správné databázové aplikace a navrhuje vhodné koncepty pro unifikaci systémových ...