Now showing items 1-2 of 2

  • Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o. 

    Kmeť, Lenka
    Cílem práce je ve vybrané společnosti zmapovat průběh logistických a informačních toků, celý proces vyhodnotit a nalézt zlepšení. V první části práce je uvedeno seznámení se štíhlou výrobou, metodou mapování toku hodnot a ...
  • Videoanalýzy dílčího výrobního procesu 

    Svobodová, Veronika
    Bakalářská práce popisuje zejména eliminaci plýtvání časem a tím i finančními prostředky na svařovací lince vysokotlakých zásobníků Common Rail ve společnosti Bosch Diesel s. r. o. Podrobným způsobem je popsán postup analýzy ...