Now showing items 1-14 of 14

 • Hodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení 

  Zajíčková, Andrea
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti HAL-KON, s. r.o. v období 2004 – 2007. Na základě teoretických poznatků z literatury je provedena finanční analýza a analýza současného stavu firmy, které jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Psotová, Jana
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci firmy PANAV, a.s. Senice na Hané za období 2005-2007. Obsahuje čtyři části, a to hodnocení současného stavu problematiky, teoretická východiska, analýzu problému současné situace ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sobotka, Miroslav
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci společnosti EUROFORM Group, s.r.o. v letech 2005 – 2009. Na základě finanční analýzy absolutních, rozdílových, poměrových ukazatelů a soustav poměrových ukazatelů, zhodnotím situaci ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Říha, Michal
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti OHL ŽS a.s. v období let 2004 až 2008 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Hlavním cílem této práce je získat, analyzovat a využít informace pro vytvoření návrhů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Svozilová, Petra
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CZECH, spol. s r.o. v období 2004 – 2006 z pohledu strategické a finanční analýzy. Strategické analýza je provedena pomocí SWOT ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Žalská, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TAKATA – PETRI PARTS, s. r. o. v letech 2004 – 2008 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy řešení, které mají vést ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jandáčková, Magda
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci firmy Tiskárny Havlíčkův Brod a.s v období 2004 - 2006. Na základě teoretických poznatků z literatury je provedena finanční analýza a analýza současného stavu firmy, které jsou ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Melichárková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na provedení finanční analýzy společnosti OHL ŽS, a.s. Teoretická část se skládá z definic finanční analýzy, jejich částí a metod provedení. V praktické části na základě získaných informací je ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Doupalová, Nikola
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci a výkonnost A.W. společnosti s.r.o. v letech 2008-2011. V teoretické části jsou vysvětleny metody finanční analýzy a ukazatel ekonomické přidané hodnoty. Po stručném představení ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Chrenko, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce je aplikace metod a postupů finanční analýzy zaměřené na finanční zdraví společnosti. První část se v teoretické rovině věnuje finanční analýze, přípravě dat a definici použitých finančních ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy. 

  Sedláček, Jan
  Předmětem bakalářské práce "Posouzení finančního zdraví firmy" je aplikace finanční analýzy na společnost působící ve stavebnictví. V první části jsou vymezena teoretická východiska, další část se věnuje charakteristice ...
 • Vyhodnocení finanční situace podniku pomocí nejpoužívanějších metod a ukazatelů finanční analýzy 

  Maršálek, Vít
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci společnosti Enbra a.s. v letech 2009-2012. V teoretické části jsou vysvětleny metody a ukazatelé finanční analýzy. Po stručném představení společnosti jsou v praktické části na ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Stupka, Radim
  Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku ProMedica spol. s r.o., čehož je dosaženo pomocí nástrojů situační a finanční analýzy a na základě tohoto zhodnocení jsou dále formulovány návrhy na ...
 • Zhodnocení finanční situace ve firmě 

  Janáková, Leona
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční situací vybraného podniku. Pro zhodnocení této situace jsou použity metody finanční analýzy. Zobrazuje jednotlivé ukazatele finanční analýzy v praxi. V bakalářské práci jsou zejména ...