Now showing items 1-1 of 1

  • Dřevěná nosná konstrukce patrového domu 

    Junková, Karolina
    Předmětem mé bakalářské práce je návrh a statické posouzení dřevěné nosné konstrukce patrového obytného domu. Budova má tři podlaží - 1. nadzemní parto, 2. nadzemní patro a obytné podkroví. Půdorysné rozměry konstrukce ...