Now showing items 1-1 of 1

  • Racionalizace technologie výroby tělesa 

    Dostál, Martin
    V úvodní části práce jsou popsány technologie obrábění, které jsou používány při výrobě tělesa vpádu. Následuje podrobné rozebrání stávající technologie výroby této součásti s důrazem na nalezení problematických částí ...