Now showing items 1-2 of 2

  • Mechanické testování pájených spojů 

    Drab, Tomáš
    Práca obsahuje teoretické spracovanie elektrotechnickej výroby pre bezolovnaté spájkovanie pretavením. Obsahuje popis procesov prebiehajúcich v procese spájkovania. Zahŕňa spôsoby aplikácie spájkovacej pasty a princípy ...
  • Měření teplotních profilů BGA pouzder u pájení přetavením 

    Tomčáková, Anna
    Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou meranie teplotných profilov PBGA puzdier u spájkovania pretavením. V úvodnej časti sa zaoberá problematikou spájkovania pretavením a faktormi, ktoré ovplyvňujú spožahlivosť ...