Now showing items 1-8 of 8

 • 10 portový GSM reléový spínač s GUI 

  Bartulec, Tomasz
  Návrh hardware i software pro GSM spínač s deseti spínanými výstupy a ovládáním přes SMS. Popis použitého GSM modulu a jeho vlastností, možnosti a požadavků, návrh a popis pomocných obvodů pro převedení výstupu z modulu ...
 • Analogový spínač pro aplikace v technice spínaných proudů 

  Jahn, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem analogového spínače v technice spínaných proudů, který je realizován technologií CMOS. Návrh těchto spínačů byl realizován a následně simulován v prostředí CADENCE, kde byl kladen ...
 • ARC filtr kmitočtového analyzátoru 

  Janečka, Martin
  Cílem této práce je návrh a realizace aktivního kmitočtového filtru typu pásmová propust 4. řádu, u které bude možno elektronicky přelaďovat rezonanční kmitočet v rozsahu 10Hz až 100kHz a nastavovat šířku pásma. V práci ...
 • Bipolární a unipolární tranzistorové spínače pro laboratorní výuku 

  Bartoň, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního přípravku s bipolárními a unipolárními tranzistorovými spínači pro laboratorní výuku. Rozebírá jednotlivé prvky potřebné k navržení obvodu, jako jsou integrátory, komparátory, ...
 • Návrh podvolantových řadicích pák pro formuli student 

  Dugas, Martin
  Táto bakalárska práca sa zabýva návrhom a výrobou podvolantových radiacich pák pre Formulu Student. V teoretickej časti sa zaoberá zhrnutím poznatkov o dnešných mechanizmoch radenia, aditívnych technológiách výroby a ...
 • Přehled trendů v používání vybraných polovodičových součástek 

  Chocholáč, Jan
  Bakalářská práce „Přehled trendů v používání vybraných polovodičových součástek“ má seznámit čtenáře s problematikou Multiplexery a Sample-and-Hold, s jejich konstrukcí a základním využitím. Cílem práce je vytvořit přehled ...
 • Řízený zdroj pulzního elektrického pole 

  Burian, Josef
  Cílem diplomové práce je návrh výkonového zdroje určeného pro generování pulsního elektrického pole pro potřeby technologického procesu elektroporace ovocných moštů a rmutů. Na základě požadovaných impulsů dále navrhnout ...
 • Řízený zdroj vysokého napětí 

  Chloupek, Jiří
  Cílem této diplomové práce je návrh zdroje vysokého napětí určeného pro generování bipolárních impulzů, které jsou vhodné pro proces vratné a nevratné elektroporace. Dále navrhnout elektronické řízení zdroje. V první části ...