Now showing items 1-1 of 1

  • Přenos maximálního výkonu z termočlánku do zátěže 

    Zgrebňák, Vojtech
    Bakalárska práca sa zaoberá prenosom maximálneho výkonu z termočlánku do záťaže. Sú popísané termoelektrické javy, termočlánok. V práci sú ďalej detailne popisáné jednotlivé MPPT algoritmy a tiež téma napäťovej regulácie, ...