Now showing items 1-2 of 2

  • Ocelová konstrukce multifunkční budovy 

    Havíř, František
    Cílem práce je návrh ocelové konstrukce multifunkční budovy v katastrálním území MČ Brno-Bohunice. Multifunkční budova je tvořena dvěma shodnými objekty – A a B. Půdorysné rozměry objektů jsou 40,0 x 40,0 m a konstrukční ...
  • Víceůčelové obchodní centrum ve Vsetíně 

    Mužná, Alena
    Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce víceúčelového obchodního centra. Konstrukce se skládá ze dvou částí, budova A je dvoupodlažní a budova B je jednopodlažní. Hlavními nosnými prvky jsou příčné vazby tvořené ...