Now showing items 1-2 of 2

  • Budování akceleračních struktur na GPU 

    Hába, Jiří
    Tato práce se zaměřuje na výstavbu oktalového stromu pro trojrozměrné trojúhelníkové modely na grafickém hardware. Tato akcelerační struktura byla zvolena na základě porovnání nejčastěji užívaných akceleračních struktur. ...
  • Voxelizace 3D modelů a jejich zpracování s využitím GPU 

    Brída, Ján
    Táto práca sa zameriava na analýzu súčasných techník pre povrchovú a úplnú binárnú voxelizáciu 3D modelov. Stručne popisuje aktuálné trendy v tejto problematike a identifikuje vhodnú metódu s cieľom paralelizácie daného ...