Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace lineární algebry a optimalizace ve zpracování obrazů 

  Mangová, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá řídkou reprezentací obrazů, stručně uvádí tuto problematiku a popisuje základní algoritmy pro hledání řídkých reprezentací. Poté jsou tyto metody empiricky ověřeny na simulovaných i reálných ...
 • Encryption of Messages and Images Using Compressed Sensing 

  Daňková, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The article deals with compressed sensing used to encrypt data. It allows performing signal capturing, its compression and encryption at the same time. The measurement matrix is generated using a secret key and is exploited ...
 • Komprimované snímání perfúzního zobrazování v MRI 

  Mangová, Marie; Rajmic, Pavel; Jiřík, Radovan (Společnost elektrotechnického inženýrství, 2013-11-20)
  Perfúzní zobrazování v MRI je lékařská diagnostická metoda, kdy pacientovi podáme kontrastní látku a poté průběžně sledujeme průběh její koncentrace v postižené oblasti. Tuto závislost můžeme přibližně matematicky popsat ...
 • Komprimované vzorkování pro efektivní sledování objektu senzorovou sítí 

  Klimeš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá sledováním objektu. Ke sledování je použita decentralizovaná senzorová síť využívající distribuovaný částicový filtr s věrohodnostním konsenzem. Tento konsenzus je založen na řídké reprezentaci ...
 • A new generalized projection and its application to acceleration of audio declipping 

  Rajmic, Pavel; Záviška, Pavel; Veselý, Vítězslav; Mokrý, Ondřej (MDPI, 2019-09-19)
  In convex optimization, it is often inevitable to work with projectors onto convex sets composed with a linear operator. Such a need arises from both the theory and applications, with signal processing being a prominent ...
 • Optimální metody výměny řídkých dat v senzorové síti 

  Valová, Alena
  Práce je zaměřena na sledování pohybu objektu decentralizovanou senzorovou sítí s využitím distribuovaného částicového filtru s fúzním centrem i s konsenzem. Model zahrnuje šum v měření senzorů i případy, kdy senzor objekt ...
 • Restaurace audiosignálů založená na řídkých reprezentacích 

  Záviška, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou audio clippingu a aplikací modelu řídkých reprezentací pro úlohu declippingu. Nejprve je popsána obecná teorie clippingu, na kterou navazuje stručný přehled stávajících metod a popis ...
 • Restaurace signálu po průchodu limiterem s použitím psychoakustického modelu 

  Kramář, Denis
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím řídkých reprezentací signálu za účelem restaurace audiosignálu poškozeného clippingem. Nejprve je zde probrána teorie týkající se limiteru a samotné limitace signálu. Poté jsou zde ...
 • S-SPADE Done Right: Detailed Study of the Sparse Audio Declipper Algorithms 

  Záviška, Pavel; Mokrý, Ondřej; Rajmic, Pavel (2018-09-26)
  This technical report shows and discusses in detail how Sparse Audio Declipper (SPADE) algorithms are (and should be) derived from the signal model using the ADMM approach. The analysis version (A-SPADE) of Kitic et. al. ...