Now showing items 1-2 of 2

  • Počítačová podpora pro mapování v terénu 

    Hanák, Ondřej
    Práce se zabývá tvorbou aplikace pro kapesní počítače sloužící k podpoře mapování v terénu. Téma spadá do oblasti geografických informačních systémů (GIS), text proto začíná rozborem prerekvizitních témat jako jsou právě ...
  • Regresní metody pro statistickou analýzu prostorových dat 

    Klimprová, Lucie
    Regresní metodou používanou pro vyhodnocování prostorových spojitých procesů je metoda kriging. Pokud je neznámá kovarianční struktura procesu, je potřeba odhadnout ji z dat. První, teoretická část, je věnována právě popisu ...