Now showing items 1-3 of 3

 • Fotorealistické zobrazování 

  Lysek, Tomáš
  Tato práce obsahuje popis implementace fotorealistické metody zobrazení scény. V první části práce jsou popsány postupy a techniky, které slouží k fotorealistickému zobrazení scény. Jsou zde uvedeny jak metody zobrazení ...
 • Photon tracing na GPU 

  Galacz, Roman
  Tato práce se zabývá urychlováním metody photon mapping na grafické kartě. Jedná se o metodu výpočtu globálního osvětlení scény, jež hraničí s realismem. Samotný výpočet je časově poměrně náročný a jeho zrychlování je tedy ...
 • Rychlý průsečík paprsku se scénou 

  Stříž, Martin
  Zobrazení scény metodou sledování paprsku patří k používaným zobrazovacím metodám. Ačkoliv se nejedná o fotorealistickou zobrazovací metodu, poskytuje výstup s vysokou kvalitou obrazu. Její nevýhodou je značná výpočetní ...