Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza zdanění subjektů cestovního ruchu 

    Tláskalová, Alžběta
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku daně z přidané hodnoty v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na cestovní kancelář. Práce seznamuje se zvláštním režimem DPH pro cestovní službu a porovnává jej s režimem běžným.