Now showing items 1-3 of 3

 • Metody speciační analýzy sloučenin arsenu. 

  Navrátilová, Jana
  Speciační analýza arsenu v různých matricích s využitím HPLC/ICPMS byla předmětem této práce. Toxicita arsenu závisí na oxidačním stavu a formě, ve které je přítomen. Znalost zastoupení specií arsenu je nutná k hodnocení ...
 • Sledování forem arsenu v potravinách 

  Harkabusová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá sledováním arsenu v potravinách. Jejím cílem bylo stanovení celkového množství arsenu ve vzorcích ryb a rýže a studium zastoupení jednotlivých forem, v nichž je arsen v těchto potravinách přítomen, ...
 • Speciační a frakcionační analýza kovů v zemědělských půdách 

  Lepař, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o postupech a analytických technikách spojených se speciační analýzou a frakcionací kovů v zemědělských půdách. V první části jsou definovány základní pojmy týkající se speciace, frakcionace, ...