Now showing items 1-6 of 6

 • Frézování tenkostěnných součástí pro letecký průmysl 

  Chuvashev, Anton
  Diplomová práce se zabývá obráběním tenkostěnných součástí. V první části popisuje materiály používané v leteckém průmyslu. V další části se práce zaměřuje na problematiku predikce vychýlení stěny žebra při obrábění. Dále ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Müller, Peter
  Táto bakalárska práca popisuje najvýznamnejšie vlastnosti a výrobu titánu, uvádza rozdelenie titánových zliatin a ich charakteristiku. V experimentálnej časti bol sústružený polotovar zo zliatiny Ti-6Al-4V a v závislosti ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Kinc, Jiří
  Tato práce popisuje titan a slitiny titanu z hlediska vlastností, výroby a použití. Informuje o problematice spojené s obráběním titanu, základními obráběcími metodami. V praktické části práce byla soustružena titanová ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Karásek, Jan
  Cílem dané práce je analýza výrobních nákladů u součásti kolo dmychadla. Dále stanovení velikosti měrné řezné síly při frézování titanové slitiny Ti-Al6-Mo2-Cr2-Fe-Si, použitým nástrojem byla fréza ze slinutého karbidu s ...
 • Predikce sil a kvality opracování při frézování s vysokými posuvy 

  Mikel, Pavel
  V teoretické studii je popsána analýza silového zatížení a kvalita opracování povrchu při frézování. V experimentu je kladen důraz na stanovení sil a jakosti povrchu při frézování v závislosti na změně posuvové rychlosti. ...
 • Soustružení pružinových ocelí 

  Žídek, Jan
  Tato bakalářská práce se týká analýzy soustružení pružinových ocelí se zaměřením na aplikace vyšších řezných rychlostí a moderní řezné materiály. Jejím cílem je realizace experimentálních zkoušek a jejich vyhodnocení.