Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza hydrologické časové řady pro vybrané povodí řeky Moravy 

  Černý, Vojtěch
  Současné klimatické podmínky vyvolávají otázky, jaký vliv má klimatický vývoj a klimatická změna na hydrologický režim povodí České republiky. Hlavní otázky jsou: I) Je klimatická změna vážná a její průběh v hydrologických ...
 • Efficient Use of Mobile Radio Channels II 

  Danek, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-06)
  This paper is focused on the use of the mobile radio channels, comparing the efficiency of analog double-conversion superheterodyne receiver and software radio. The task of mutually comparing both technologies is made ...
 • Měření a vyhodnocení vlnových událostí na laguně Hulín 

  Skřečková, Kateřina
  Cílem této diplomové práce je zpracování dat o měření vlnových událostí na laguně Hulín a jejich vyhodnocení. Data jsou zpracovávána v prostředí MATLAB, díky kterému lze vyhodnotit základní parametry jako jsou výšky a délky ...
 • Měření větrových oscilačních vln na nádrži 

  Kotaška, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá otázkou měření větrových oscilačních vln na nádržích, zejména s ohledem na stanovení vlastností vln se zaměřením na stanovení prostorového vlnového spektra. V práci jsou uvedeny základy teorie ...
 • Spektrální analýza impulsních signálů 

  Měcháček, Radek
  Analýza signálů, zvláště pak impulsních signálů a jejich další zpracování, je dnes již otázkou mnoha různých technologických odvětví. Od sdělovací techniky přes telekomunikace a akustiku, až po přírodovědné aplikace či ...
 • Spektrální metoda identifikace parametrů motoru 

  Sedláček, Filip
  Práca sa venuje problematike spektrálnej metódy identifikácie systémov. Úvodná časť oboznamuje čitateľa so samotným pojmom identifikácia a zároveň vysvetľuje jej aplikovanie v praxi. Ďalej sú popísané a matematicky odvodené ...
 • Vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže Vranov 

  Vítková, Lucie
  Současné přetrvávající sucho a změny v klimatickém systému vedou k vyvolání otázek vodohospodářů, jak do budoucna nakládat s vodními zdroji. Stále více se zkoumá projev změny klimatu v hydrologických řadách a jejich vliv ...