Now showing items 1-1 of 1

  • Spektrální metoda identifikace parametrů motoru 

    Sedláček, Filip
    Práca sa venuje problematike spektrálnej metódy identifikácie systémov. Úvodná časť oboznamuje čitateľa so samotným pojmom identifikácia a zároveň vysvetľuje jej aplikovanie v praxi. Ďalej sú popísané a matematicky odvodené ...