Now showing items 1-2 of 2

  • Provoz dopravně spedičních firem a jeho rizika 

    Kůstková, Eliška
    Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve vybrané společnosti, kterou je ČSAD LOGISTIK Ostrava, a. s. Práce je rozčleněna do dvou částí, z nichž první se zabývá analýzou současného stavu, což představuje oblast dopravy v ...
  • Software pro malou spediční firmu 

    Jaderný, Petr
    Tato práce se zabývá programovým řešením běžné práce s daty pro malou spediční firmu. Jedná se o běžnou evidenci kontaktních, bankovních a ostatních údajů o firmách, se kterými spediční firma spolupracuje. Dále generování ...