Now showing items 1-1 of 1

  • Voice Activity Detection 

    Ent, Petr
    Práce pojednává o využití support vector machines v detekci řečové aktivity. V první části jsou zkoumány různé druhy příznaků, jejich extrakce a zpracování a je nalezena jejich optimální kombinace, která podává nejlepší ...