Now showing items 1-20 of 45

 • Adaptace rozpoznávače řeči na datech bez přepisu 

  Švec, Ján
  Cílem práce je vytvořit a otestovat techniky pro adaptaci rozpoznávače řeči na audionahrávkach bez slovního přepisu. Nejprve připravíme data pro trenovaní rozpoznavače řeči a natrénujeme počáteční systém. Tímto rozpoznavačem ...
 • Algoritmy rozpoznávání řeči na FPGA/DSP 

  Urbiš, Oldřich
  Tato diplomová práce  se zabývá návrhem algoritmů pro rozpoznání řeči s ohledem na výběr cílové technologie, kterou je platforma využívající technologie signálových procesorů a programovatelných hradlových polí. Algoritmy ...
 • Aplikace metody Mean Normalized Stochastic Gradient Descent pro rozpoznávání řeči 

  Klusáček, Jan
  Umělé neuronové sítě jsou v posledních letech na vzestupu. Jednou z možných optimalizačních technik je mean-normalized stochastic gradient descent, který navrhli Wiesler a spol. [1]. Tato práce dále vysvětluje a zkoumá ...
 • Automatická tvorba titulků k filmu rozpoznávačem řeči 

  Csintalan, György
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj aplikace pro automatickou tvorbu titulků k filmům pomocí BSAPI (Brno Speech Application Interface). V úvodní části, je čtenář uveden do problematiky a jsou naznačeny cíle práce. Následuje ...
 • CAR2 - Czech Database of Car Speech 

  Pollak, P.; Vopicka, J.; Hanzl, V.; Sovka, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-12)
  This paper presents new Czech language two-channel (stereo) speech database recorded in car environment. The created database was designed for experiments with speech enhancement for communication purposes and for the study ...
 • Dynamický dekodér pro rozpoznávání řeči 

  Veselý, Michal
  Výstupem této práce je funkční a značně optimalizovaná implementace dynamického dekodéru, která funguje na principu dynamického generování rozpoznávací sítě a dekódování modifikovaným algoritmem Token Passing. Implementované ...
 • Far-Field Speech Recognition 

  Žmolíková, Kateřina
  Systémy rozpoznávání řeči v dnešní době dosahují poměrně vysoké úspěšnosti. V případě řeči, která je snímána vzdáleným mikrofonem a je tak narušena množstvím šumu a dozvukem (reverberací), je ale přesnost rozpoznávání ...
 • Fixed-point implementace rozpoznávače řeči 

  Král, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou automatického rozpoznávania reči na systémoch s obmedzenými hardwarovými prostriedkami - embedded systems. Cieľom projektu je navrhnúť a implementovať systém rozpoznávania reči ...
 • Hlasem ovladaná mapa FIT 

  Huták, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou navigačního systému po areálu Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně s hlasovým ovládáním. Vysvětluje metody používané pro hledání nejkratší ...
 • Hlasem ovládaná kalkulačka 

  Pavelek, Ota
  Tato práce se zabývá implementací kalkulačky. Tuto kalkulačku lze ovládat jak hlasem, tak běžným způsobem. Rozpoznávání řeči je realizováno pomocí knihovny BSCORE. K rozpoznávači je vytvořena rozpoznávací síť, která ...
 • Hlasové ovládání 

  Sádecký, Petr
  V této bakalářské práci jsou studovány techniky pro rozpoznávání řeči a detekci klíčových slov s pomocí skrytých Markovových modelů. V první části jsou popsány techniky parametrizace signálu, trénování modelů a algoritmy ...
 • Hlasové vypínání elektrických přístrojů 

  Rozsypálek, Lukáš
  Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o zpracování akustického signálu před samotným rozpoznáváním slov. Jsou zde popsány metody pro automatické rozpoznávání slov a získávání příznaků. Mezi tyto metody patří ...
 • Hybridní rozpoznávač izolovaných slov 

  Veselý, Karel
  Rozpozávač izolovaných slov nezávislý na mluvčím má mnoho praktických použití. Například bude umožňovat ovládat hlasem různé domácí přístroje příští generace které budou komunikovat s PC. Ještě zajímavější je možnost jej ...
 • Implementace detektoru klíčových slov do mobilního telefonu (Symbian 60) 

  Cipr, Tomáš
  Detektor klíčových slov je jednou z aplikací automatického rozpoznávání řeči. Úkolem detektoru je určit, ve kterých místech souvislého toku řeči se vyskytují slova ze zadaného seznamu. Detektor klíčových slov najde řadu ...
 • Implementace jednoduchého rozpoznávače řeči pro Android 

  Flajšingr, Petr
  Tato práce se zabývá implementací a optimalizací rozpoznávače řeči pod operačním systémem Android. Pokrývá implementaci nahrávání zvukového signálu, následnou extrakci příznaků pomocí Mel bank filtrů a neuronové sítě. Také ...
 • Implementace jednoduchého rozpoznávače řeči pro Android 

  Čuba, Eduard
  Cieľom projektu je vytvoriť jednoduchý rozpoznávač reči pre platformu Android. Práca rozoberá základné komponenty rozpoznávača reči a venuje sa technikám, ktoré boli použité pre optimalizáciu procesu rozpoznávača reči na ...
 • Implementace jednoduchého rozpoznávače řeči ve webovém prohlížeči 

  Crkoň, Jakub
  Cieľom tejto práce je vytvorenie jednoduchého rozpoznávača reči pre webový prehliadač. Práca popisuje základné komponenty nutné pre implementáciu rozponávača reči a venuje sa technikám, ktoré využíva pre optimalizáciu ...
 • Influence of the Number of the Features with the Neural Network Function 

  Tuckova, J.; Bores, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1996-04)
  This contribution is devoted to the evaluation of probability of success for classification and recognition techniques. It also depends on a proper selection of input elements-features and their number. Error probability ...
 • Integrace hlasových technologií na mobilní platformy 

  Černičko, Sergij
  Cílem práce je seznámit se s metodami a technikami využívanými při zpracování řeči. Popsat současný stav výzkumu a vývoje řečových technologií. Navrhnout a implementovat serverový rozpoznávač řeči, který využívá BSAPI. ...
 • Modelování jazyka v rozpoznávání češtiny 

  Mikolov, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou jazykových modelů v oblasti automatického přepisu mluvené řeči. V teoretické části jsou rozebrány současně používané metody pro pokročilé jazykové modelování založené na statistickém ...