Now showing items 1-5 of 5

 • Demonstrační úloha zaměřující se na měření PLC komunikace 

  Jureková, Petra
  Táto práca je zameraná na dátovú komunikáciu po elektrickom vedení - Power Line Communication (PLC). Venuje sa PLC komunikácii, súčasným možnostiam tejto komunikácie a dvom základným typom prenosov – širokopásmový a ...
 • Dynamický signální analyzátor 

  Grohoľ, Stanislav
  Práca sa zaoberá určovaním prenosu dvojbranu pomocou vlastného dynamického signálneho analyzátora (DSA) a s tým spojenou problematikou. DSA pozostáva z prevodníkovej karty firmy National Instruments. V práci sú uvedené ...
 • Lokalizátor interferencí pro kmitočtová pásma EGSM a UMTS 

  Predajňa, Martin
  Práca popisuje pasívne lokalizačné techniky z ktorých pre potreby lokalizácie zdroja interferencií je zvolená metóda rotácie smerovej antény. Navrhnutý lokalizačný systém vypočíta pravdepodobnú polohu zdroja rušenia metódou ...
 • Mobilní pracoviště pro měření úrovně signálu 

  Gašpierik, Andrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je rozobrať spôsob konštrukcie zariadenia na automatizované meranie úrovne signálu v závislosti na vzdialenosti od vysielača. Jedná sa o veľmi sofistikované zariadenie. Môže byť použité ...
 • Skener elektromagnetických polí a jeho využití při měření elektromagnetické kompatibility 

  Chupáč, Michal
  Cieľom diplomovej práce je zoznámenie sa s problematikou EMC a možnosťami využitia skeneru elektromagnetických polí RS321 na predcertifikačné merania. V úvodnej časti je na základe zistených vlastností dostupného vybavenia ...