Now showing items 1-3 of 3

 • Rhodium v životním prostředí 

  Ondreášová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou rhodia, jeho využitím v automobilovém průmyslu, výskytem ve složkách životního prostředí (ovzduší, půda, vegetace, voda), akumulací a transformacemi. Také jsou popsány způsoby ...
 • Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů v ternárních systémech s barvivy 

  Novotný, Radek
  Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na vlastnosti a formy výskytu fosforu v přírodních vodách a na problémy spojené s vyššími koncentracemi fosforu, zvláště pak při rozvoji sinic a řas. Jsou zde popsány možnosti ...
 • Spektrofotometrické stanovení kyseliny askorbové ve zbarvených vzorcích 

  Moravcová, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vitaminu C v barevných vzorcích spektrofotometrickou metodou po extrakci xylenem. Teoretická část se zabývá reakcemi, biochemií a výskytem kyseliny askorbové v potravinách. Rovněž ...