Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrické výboje ve vodných a organických roztocích 

    Klímová, Edita
    Práce je zaměřena na studium elektrických výbojů v kapalinách s důrazem na vodné roztoky. Generací výboje ve vodných roztocích dochází k současnému působení UV záření, rázových vln, elektrického pole a především reaktivních ...