Now showing items 1-1 of 1

  • Seismická analýza čerpadla 200-QHD 

    Čapičík, Martin
    Cieľom tejto práce je dynamická analýza hriadeľu podávacieho čerpadla QHD-200. V úvode práce uvádzame základné rovnice používané všeobecne v dynamike a možné metódy ich riešenia. Ďalej sa sústreďujeme na špecifiká dynamiky ...