Now showing items 1-13 of 13

 • Aplikace procesu reversního inženýrství na soustruhu SU 110/500 

  Hlaváček, Rudolf
  Bakalářská práce je zaměřená na aplikaci procesu reversního inženýrství na soustruh SU110/500. Práce je rozdělena do tří částí. První se zabývá studiem plánů a výkresů. V této části poukazuji na chyby v konstrukci a ve ...
 • Deskripce vřeten obráběcích strojů 

  Nohál, Libor
  Předmětem této bakalářské práce Deskripce vřeten obráběcích strojů je rešerše a popis používaných vřeten u obráběcích strojů. První část je věnována faktorům ovlivňujících konstrukci vřetene a obecnému rozdělení typů vřeten ...
 • Konstrukce frézovacího vřetene 

  Voda, Pavel
  Cílem této práce Konstrukce frézovacího vřetene je rešerše a popis frézovacích vřeten. První část práce je zaměřena na obecný popis konstrukce vřetena. Obsahuje také stručný přehled výrobců frézovacích strojů a popis ...
 • Konstrukce pravoúhle prodloužené frézovací hlavy pro horizontální vyvrtávačku 

  Svoboda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem pravoúhle prodloužené frézovací hlavy pro horizontální vyvrtávačku z produkce společnosti FERMAT. Práce obsahuje podrobnou rešerši frézovacích hlav, popis základních konstrukčních částí ...
 • Konstrukce vřetene soustruhu 

  Švarc, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na jednu z nejdůležitějších částí soustruhu – vřeteno. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na krátkou rešerši, která obsahuje obecné informace o vřetenech. Pojednává o ...
 • Konstrukce vřetene soustruhu 

  Novák, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je rešerše a jednoduchá konstrukce vřetene soustruhu se základními výpočty. První část obsahuje přehled a rozdělení soustruhů s jejich technickými parametry. Dále rešerši, která je zaměřena ...
 • Konstrukce vřetene vrtacího stroje 

  Sobotka, Radek
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce vřetene vrtacího stroje. První část obsahuje rešerši v oblasti vrtacích strojů z hlediska jejich konstrukce. Dále je v první části obsažena rešerše vřeten obráběcích strojů a jejich ...
 • Návrh přídavného brousícího vřetene pro univerzální soustruh 

  Denk, Marek
  Cílem této bakalářské práce je návrh brousícího vřetene pro univerzální soustruh. První částí je rešerše zaměřená na danou problematiku, zejména na základní části vřeten a jejich správnou funkci. Druhá část obsahuje předběžný ...
 • Návrh přídavného frézovacího zařízení pro CNC Masturn MT54 

  Petrych, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přídavného frézovacího vřetena k CNC soustruhu MASTURN MT54. První část obsahuje důkladnou analýzu problematiky frézovacích vřeten. Další část se zabývá popisem jednotlivých ...
 • Návrh vřetene obráběcího stroje 

  Zapletal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vřetene pro malou tříosou frézku. První část práce obsahuje rešerši v oblasti frézovacích vřeten a přehled několika vřeten od různých výrobců. Druhá část se zabývá výpočtem potřebných ...
 • Návrh vřeteníku frézovacího centra 

  Burian, Viktor
  Diplomová práce se zabývá návrhem vestavného vřeteníku frézovacího centra. Cílem práce je návrh vřetene s výkonem 15 kW, který umožňuje automatickou výměnu nástrojů s rozhraním ISO. V úvodu se práce zabývá popisem jednotlivých ...
 • Návrh vřeteníku malého soustruhu 

  Šatný, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem vřeteníku malého soustruhu. První část práce se věnuje popisu jednotlivých konstrukčních uzlů týkajících se stavby vřeteníků obráběcích strojů. Druhá část obsahuje přehled podobných strojů ...
 • Návrh zrychlovací hlavy pro vřeteník horizontální vyvrtávačky 

  Tocháček, Jakub
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem zrychlovací hlavy pro vřeteník horizontální vyvrtávačky společnosti FERMAT. Práce obsahuje rešeršní část, která je zpočátku věnována horizontálním vyvrtávačkám, jejich příslušenství ...