Now showing items 1-1 of 1

  • CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany 

    Pospíšilová, Markéta
    Urbanismus V návrhu jsem se snažila o maximální zhodnocení již stávajících urbanistických hodnot a jejich zdůraznění. A také o využití co nejvíce již postavených budov. Snažím se je revitalizovat, příp. provádět jejich ...