Now showing items 1-2 of 2

  • Pevnostní výpočet mlýnu pro drcení uhlí 

    Ševčík, Vlastimil
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem, provedením a vyhodnocením napěťové a deformační analýzy hlavních částí ventilátorového mlýna na drcení uhlí. Rešeršní část popisuje problematiku a rozdělení mlýnů na ...
  • Třírotorový lopatkový stroj pro klimatizační systém 

    Vrána, Jan
    Pro chlazení vzduchu v letadlech se používá lopatkových strojů. Poslední době je kladen velký důraz na zvyšování účinnosti chladicího oběhu, a proto se do oběhu přidávají další lopatkové stroje. Návrh zařízení se třemi ...