Now showing items 1-7 of 7

 • Křižovatka I/35 a Nádražní ulice v Litomyšli 

  Šeda, Matěj
  Předmětem práce je řešení stávající přetížené okružní křižovatky. Multikriteriální analýzou jsou porovnávány dvě varianty návrhu, spirálová okružní křižovatka a světelně řízená průsečná křižovatka. Podrobně je zpracována ...
 • Křižovatka Rosice - východ 

  Poulík, Zdeněk
  V budoucnu by mělo dojít k výstavbě obchvatů sídelních útvarů Rosic a Tetčic. Vybudované obchvaty by měly být, dle územního plánu, napojeny na silnici I/23 v místě stávající stykové křižovatky této silnice a silnice II/394, ...
 • Okružní křižovatka ulic Jihlavská – Kamenice - Dlouhá v Brně 

  Coufalíková, Iva
  Předmětem práce je projektová dokumentace návrhu změny stávající světelně řízené průsečné křižovatky na spirálovou okružní křižovatku. V návrhu je navržena komunikace pro pěší, cyklistickou dopravu a zastávky pro městskou ...
 • Přestavba křižovatky Merhautova – Okružní – Seifertova v Brně 

  Palán, Libor
  Tématem této práce je způsob řešení prodloužení tramvajové trati v Brně Lesná. Úkolem bylo provést tramvajovou trať skrz křižovatku ulic Merhautova, Seifertova a Okružní včetně samotné rekonstrukce křižovatky. Práce se ...
 • Úprava křižovatky I/50 x III/3836 u Velešovic 

  Sýkora, Martin
  Moje diplomová práce pojednává o křižovatce, která je velmi nebezpečná, jelikož není osvětlená, takže nepřehledná a řidiči nejezdí povolenou rychlostí. Dochází zde k vážným nehodám, proto bylo nutné ji upravit. Jsou navrženy ...
 • Úprava křižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrovačic 

  Friedel, David
  V diplomové práci je řešena úprava stávající úrovňové křižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrovačic v Jihomoravském kraji. Jedná se o průsečnou křižovatku, ve které je hlavní komunikace čtyřpruhová, směrově rozdělená. Je ...
 • Úprava křižovatky v Trnavě u obchodního centra 

  Sekaninová, Viola
  Cílem diplomové práce je návrh dopravního připojení nově vznikajícího obchodně- průmyslového centra v Trnavě na Nitranskou cestu v Trnavě. Požadavkem byla spirálová okružní křižovatka typu TURBO. Dále jsou řešena parkovací ...