Now showing items 1-6 of 6

 • Člověk jako faktor kvality vzduchu 

  Kops, Tomáš
  Cílem diplomové práce je zjistit pomocí měření produkci oxidu uhličitého, kterou člověk vyprodukuje při různých typech fyzické aktivity. S využitím daného modelu je cílem simulovat reálnou produkci oxidu uhličitého pro ...
 • Design stolního lékařského spirometru 

  Monsportová, Kateřina
  Tématem této bakalářské práce je design stolního lékařského spirometru. Hlavním cílem je navrhnout přístroj s inovativním vzhledem a tvarováním, který bude poskytovat komplexní a profesionální vyšetření plic. Práce vychází ...
 • Program pro spirometrická měření 

  Rovná, Tereza
  Tato práce je zaměřena na metody funkčního vyšetření plic. První část se zabývá základními respiračními údaji, ventilačními poruchami a parametry pro jejich hodnocení. V části druhé podrobněji popisuje jednotlivé diagnostické ...
 • Respirační biofeedback 

  Jína, Miroslav
  Cílem této práce je rozebrat biologickou zpětnou vazbu, její využití a typy biofeedbacku, které se dají použít. Jsou zde rozebrány jednotlivé typy her, které se používají pro tuto terapeutickou léčbu. Je zde podrobněji ...
 • Spirometrická měření 

  Vecheta, Miroslav
  Tato práce se zabývá metodou funkčního vyšetření plic – spirometrií. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je důležitá pro seznámení se s anatomií, fyziologií a patofyziologií plic a se základy funkčního ...
 • Srovnání přesnosti spirometrických přístrojů 

  Chmelíková, Lucie
  Tato práce se zabývá funkčním vyšetřením plic s důrazem na spirometrii. První část nás seznamuje s popisem a vlastnostmi plic, dále přehledně kategorizuje seznam parametrů indikujících jejich funkčnost a momentální stav. ...