Now showing items 1-1 of 1

  • Svařování speciálních optických vláken 

    Hlavatý, Václav
    Cílem bakalářské práce je navrhnout svařovací procesy pro speciální optická vlákna. V textu jsou popsány postupy úprav základního svařovacího procesu pro tři vlnové délky PM vláken. Pro každý typ vlákna byl vytvořen ...