Now showing items 1-7 of 7

 • Konstrukce hydraulické štípačky dřeva 

  Šimčík, Jaroslav
  Bc. Jaroslav Šimčík Konstrukce hydraulické štípačky dřeva DP, Ústav Výrobních strojů, systémů a robotiky, 2010, str. 60, obr. 30, přílohy 7 Tato diplomová práce spadá do oblasti techniky zpracovávající dřevo se zaměřením ...
 • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

  Felcman, Miroslav
  Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout horizontální mobilní štípačku dřevěné kulatiny dle zadaných parametrů. Před vlastním návrhem horizontální štípačky jsou v práci rozebrány jednotlivé typy mobilních štípaček. S ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Hoplíček, Štěpán
  Mezi cíle bakalářské práce patří rešerše známých variant konstrukcí štípacích strojů na dřevo, porovnání mechanických a hydraulických pohonů těchto strojních zařízení. Posledním cílem je výpočtový a konstrukční návrh ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Henzl, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem štípacího stroje na dřevo včetně pevnostních a kontrolních výpočtů a návrhu jeho hydraulického obvodu. Pro návrh konstrukce je nutné zvolit maximální rozměry dřevěné kulatiny, které ...
 • Štípací stroje na dřevo - hledisko bezpečnosti 

  Láznička, David
  Mezi hlavní cíle této bakalářské práce patří vypracovat kritickou rešerši štípacích strojů. Dále se v práci zaměřuji na výrobce a jejich nabízené štípače, u kterých následně posuzuji jejich technické parametry, vhodnost ...
 • Vertikální štípací stroj na dřevo 

  Zimek, Rostislav
  Tato bakalářská práce se v úvodu zabývá provedením rešeršního rozboru štípacích strojů na dřevo. Další náplní práce je provedení výpočetního a konstrukčního návrhu vlastního štípacího stroje. Při návrhu vycházím ze zadaných ...
 • Závěsný štípací stroj na dřevo 

  Zápotočný, Václav
  Bakalářská práce, vypracovaná na ústavu automobilního a dopravního inženýrství, si klade za cíl, zrychlit a zefektivnit zpracování odpadního dřeva vzniklého těžbou nebo nepříznivými přírodními podmínkami. Dále usnadnit ...