Now showing items 1-17 of 17

 • Adheze lepených spojů fasádních obkladů z materiálů na bázi dřeva 

  Nečasová, Barbora
  Disertační práce je zaměřena na zkoumání adhezních vlastností fasádních obkladů ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva v kombinaci s vysokopevnostními pružnými lepícími/montážními systémy. Tyto systémy umožňují realizaci ...
 • Fyzikální simulace v počítačových hrách 

  Dočkal, Jiří
  Práce se zabývá problematikou moderních herních enginů se zaměřením na fyzikální simulace a částicové systémy. Nabízí přehled použitelných architektur pro vývoj herního enginu. Poskytuje charakteristiku jeho nejdůležitějších ...
 • Hala pro sklenářskou výrobu 

  Kelar, Petr
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem ocelové haly pro sklenářskou výrobu. Půdorysné rozměry jsou 9,24 m x 24,51 m. Jako základní materiál je použita ocel S355. Z konstrukčního hlediska příčné vazby se jedná o ...
 • Horský hotel v Beskydech 

  Kubášková, Barbora
  Tato práce řeší návrh nosné dřevěné konstrukce horského hotelu v Beskydech. Jedná se o nepodsklepený objekt o dvou nadzemních podlažích s obytným podkrovím. Půdorys objektu je 15x26 m, výška budovy po hřeben činí 14,76 m. ...
 • Křehký svět 

  Jindrák, Matěj
  Ve svézávěrečné práci se budu věnovat rostlému dřevu a budu s ním volně pracovat a doplňovat o další materiály. Práce bude zakončena instalací prostorových objektů do zvoleného prostředí.
 • Nosná ocelová konstrukce prodejny a opravny automobilů 

  Thomanková, Lucie
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce prodejny a opravny aut s přístavbou. Prodejna má půdorysný rozměr 22 x 30 m a výšku 10 m. Příčná vazba je tvořena obloukovou konstrukcí z Vierendeelových ...
 • Nosná ocelová konstrukce víceúčelové haly 

  Vošček, Martin
  Témou tejto bakalárskej práce je návrh a posúdenie oceľovej nosnej konštrukcie viacúčelovej haly. Pôdorys haly je v tvare obdĺžnika o šírke 28m a dĺžke 46m. Strecha je oblúkovitého tvaru s premenlivou výškou 9,8m po 12,5m. ...
 • Nosná oceľová konštrukcia športového centra 

  Dežerická, Lucia
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a statickým posúdením nosnej oceľovej konštrukcie viacúčelového športového centra. Objekt má obdĺžnikový pôdorys s dĺžkou 56 m, šírkou 36 m a výškou 14 m. Objekt sa nachádza v Brne. Nosný ...
 • Ocelová lávka v Černotíně 

  Kelar, Petr
  Diplomová práce se zabývá statickým návrhem ocelové lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Bečvu v obci Černotín. Rozpětí lávky je 50 m. Jako základní materiál je použita ocel S355 a S460. Nejprve byly vypracovány dvě varianty. ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Šebela, Josef
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátových sítí, jednotlivými druhy technologií a jejich aplikací do reálných síťových topologií.
 • Spojování dílců technologií tváření 

  Hudeček, Marek
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia B-STI udává přehled o metodách spojování dílů především z plechu. Většina popsaných metod je provedena technologiemi tváření za studena bez nutnosti předchozího třískového ...
 • Statická analýza spoje dřevěné konstrukce 

  Sedlák, Petr
  Diplomová práce se zabývá numerickým modelováním hřebíkového spoje dřevěné střešní konstrukce a vychází z již realizovaného fyzikálního experimentu. Celkem je vytvořeno dvanáct různých variant řešení, ve kterých se mění ...
 • Studie statického chování vybraných zemědělských objektů 

  Horský, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem statického chování zemědělských objektů, zhodnocením jejich stávajících stavů, pomocí rovinných a prostorových modelů konstrukcí. Do těchto modelů jsou přidány nebo jsou v nich ...
 • Tramvajová síť nového územního plánu města Brna 

  Grishchuk, Dmitrii
  Tato diplomová práce se zabývá navrhováním linek a jejich provozních parametrů pro tramvajovou síť Brna v souladu s vedením tratí, se kterým počítá připravovaný územní plán města. V práci se hodnotí provozní i investiční ...
 • Vliv temperace a podmínek skladování pryžových dílů na výslednou soudržnost spoje 

  Jílková, Ingrid
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výskytu voskových fází na povrchu technické pryže, používané v automobilovém průmyslu. Teoretická část se zabývá rešerší o složení a výrobě pryže. Je zaměřena na složení gumárenské ...
 • Zastřešení autobusového nádraží s provozní budovou ve Vrchlabí 

  Vondráček, Vít
  Předmětem řešení bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce autobusového nádraží ve Vrchlabí. Ta je řešena jako spolupůsobící ocelový skelet provozní budovy s konstrukcí venkovního zastřešení nástupiště Návrh ...
 • Zastřešení objektu pro společenské účely 

  Bašista, Ján
  Práca sa zaoberá statickým prepočtom pôvodnej strešnej konštrukcie objektu pre spoločenské účely a návrhom dvoch variant nového zastrešenia tohto objektu, ktorý má obdĺžnikový pôdorys o stranách 30 m x 47 m. Strešná ...