Now showing items 1-5 of 5

 • Dopady BEPS na zdaňování úroků z titulu zápůjček právnických osob 

  Kokoliová, Eva
  Diplomová práce se zabývá dopady BEPS na zdaňování úroků z titulu zápůjček právnických osob. Cílem práce je popsat a zhodnotit současný právní stav, změny vnesené do oblasti daňové uznatelnosti úroků prostřednictvím akčních ...
 • Metodika stanovení transferové ceny mezi sdruženými podniky 

  Trögnerová, Martina
  Diplomová práce se zabývá problematickou mezinárodního zdanění transferových cen mezi spojenými osobami. Diplomová práce definuje základní teoretické pojmy transferových cen se zaměřením na mezinárodní a tuzemské právo. ...
 • Metodika zdaňování úroků z titulu poskytnutí zápůjčky mezi spojenými osobami 

  Kropáčová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování úroků plynoucích ze zápůjček poskytnutých mezi spojenými osobami, které jsou rezidenty České republiky. V první části jsou definována základní teoretická východiska. ...
 • Mezinárodní daňová optimalizace spojených osob 

  Šebková, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na mezinárodní daňové plánování a daňovou optimalizaci spojených osob. V první části práce jsou sepsána teoretická východiska, která jsou důležitá pro pochopení celé práce. V analytické ...
 • Stanovení transferových cen mezi spojenými osobami 

  Bobková, Michaela
  Diplomová práce se věnuje problematice stanovení transferové ceny řízené transakce mezi spojenými osobami. Součástí diplomové práce je definice základních teoretických pojmů spojených s problematikou transferových cen se ...